Nawarecki, A. (2017). O śląskiej szkole mikrologii (1999-2005). Garść wspomnień. Forum Poetyki, (8-9), 6-15. https://doi.org/10.14746/fp.2017.8-9.26771