Trzeciak, K., & Kozicka, D. (2017). Konstelacje krytyczne. Forum Poetyki, (10), 32-39. https://doi.org/10.14746/fp.2017.10.26791