Malicka, P. (2017). Badania nad cyklem literackim w Polsce. Forum Poetyki, (10), 140–145. https://doi.org/10.14746/fp.2017.10.26799