Pertek, G. (2018). Prepozycje. Metafizyka „bliskości”. Forum Poetyki, (11-12), 150-163. https://doi.org/10.14746/fp.2018.11-12.26814