Kraskowska, E. (2019). Uniwersalia przekĊ‚adowe. Forum Poetyki, (14), 86-89. https://doi.org/10.14746/fp.2018.14.26830