Rajewska, E. (2019). Poetyka przekładu według Edwarda Balcerzana. Forum Poetyki, (14), 90-97. https://doi.org/10.14746/fp.2018.14.26831