Hamerski, W. (2019). Realpoetik w Polszcze. Forum Poetyki, (15-16), 36-51. https://doi.org/10.14746/fp.2019.15-16.26836