Waligóra, A. (2019). Autotematyzm – antyrealizm? Na przykładzie jednego wiersza Tomasza Pułki. Forum Poetyki, (15-16), 80-93. https://doi.org/10.14746/fp.2019.15-16.26839