Ronge, G. (2019). Przedstawiać dalej. O Realizmie bez granic Rogera Garaudy’ego. Forum Poetyki, (15-16), 94-109. https://doi.org/10.14746/fp.2019.15-16.26840