Misiak, I. (2019). Listy i dziennik Anny Moszyńskiej: awers rozmowy, rewers szaleństwa. Forum Poetyki, (15-16), 118-125. https://doi.org/10.14746/fp.2019.15-16.26842