Rosiński, C. (2020). Sytuacje przestrzenne literatury. Forum Poetyki, (22), 6–25. https://doi.org/10.14746/fp.2020.22.27422