Żurek, Łukasz. (2020). Co umożliwia księgozbiór filologa? Przypadek Stefana Szymutki. Forum Poetyki, (22), 52-65. https://doi.org/10.14746/fp.2020.22.27424