Orska, J. (2021). Kinopoezja? Ruch i fotogenia jako kategorie estetyczne poetyckiej awangardy. Forum Poetyki, (23), 30-49. https://doi.org/10.14746/fp.2021.23.28895