Hendrykowski, M. (2021). Przeszłość a historia. O poetyce powieści historycznej. Forum Poetyki, (23), 216-245. https://doi.org/10.14746/fp.2021.23.28906