Budnik, A. (2021). Do źródeł, do gór. Protoekokrytyczne odczytania Waldenu Henry’ego Davida Thoreau i Na przełęczy Stanisława Ignacego Witkiewicza. Forum Poetyki, (24), 162-179. https://doi.org/10.14746/fp.2021.24.30237