Niesporek, K. (2021). Natura i ludzie. O ekologicznej wyobraźni Tadeusza Śliwiaka. Forum Poetyki, (24), 194-209. https://doi.org/10.14746/fp.2021.24.30239