Kosicka-Pajewska, A. (2021). W prześwitach światłocieni. Forum Poetyki, (24), 252-261. https://doi.org/10.14746/fp.2021.24.30243