Pilszczikow, I. (2021). Pojęcia „wiersz”, „metrum” i „rytm” w rosyjskiej tradycji naukowej. Forum Poetyki, (25), 86-103. https://doi.org/10.14746/fp.2021.25.30603