Gorczyńska, M. (2021). Opisać ogień: o pożytkach niehermeneutycznego projektu H.U. Gumbrechta dla badań nad wierszem. Forum Poetyki, (25), 104-123. https://doi.org/10.14746/fp.2021.25.30604