Dembińska-Pawelec, J. (2021). Wers i wiersz jako praca street art. O Sezonie Rafała Wojaczka. Forum Poetyki, (25), 124–141. https://doi.org/10.14746/fp.2021.25.30605