Waligóra, A., & Bartczak, K. (2021). Świadomość wersu. Forum Poetyki, (25), 142–163. https://doi.org/10.14746/fp.2021.25.30606