Wysocka, A. (2021). Lubię wrony – słowo poety a skrypty kulturowe. Forum Poetyki, (26), 82–99. https://doi.org/10.14746/fp.2021.26.30849