Skibski, K. (2021). Poetka w świetle językoznawstwa. Forum Poetyki, (26), 124–133. https://doi.org/10.14746/fp.2021.26.30852