KUBIŃSKI, P. W stronę poetyki gier wideo. Forum Poetyki, n. 4-5, p. 20-29, 31 maj 2016.