RAJEWSKA, E. Poetyka przekładu według Edwarda Balcerzana. Forum Poetyki, n. 14, p. 90-97, 31 mar. 2019.