WALIGÓRA, A. Autotematyzm – antyrealizm? Na przykładzie jednego wiersza Tomasza Pułki. Forum Poetyki, n. 15-16, p. 80-93, 25 lip. 2019.