GORCZYŃSKA, M. Opisać ogień: o pożytkach niehermeneutycznego projektu H.U. Gumbrechta dla badań nad wierszem. Forum Poetyki, n. 25, p. 104-123, 20 grudz. 2021.