Kraskowska, Ewa. 2015. „Źródło”. Forum Poetyki, nr 2 (grudzień), 98-101. https://doi.org/10.14746/fp.2015.2.26695.