Krajewska, Joanna. 2016. „Poza Poezją Nie Ma Zbawienia? Kilka Pytań Do Zofii Król”. Forum Poetyki, nr 3 (luty):96-99. https://doi.org/10.14746/fp.2016.3.26710.