Pawelec, Dariusz. 2016. „«Genologia multimedialna» Edwarda Balcerzana. Uwarunkowania I Perspektywy”. Forum Poetyki, nr 4-5 (maj), 132-37. https://doi.org/10.14746/fp.2016.4-5.26723.