Stusek, Marta. 2017. „Ars Poetica Jako Sztuka Przetrwania: Interpretacja Wiersza Tysiąc I Jedna Noc Urszuli Kozioł”. Forum Poetyki, nr 7 (marzec), 72-79. https://doi.org/10.14746/fp.2017.7.26762.