Nawarecki, Aleksander. 2017. „O śląskiej Szkole Mikrologii (1999-2005). Garść Wspomnień”. Forum Poetyki, nr 8-9 (sierpień):6-15. https://doi.org/10.14746/fp.2017.8-9.26771.