Pertek, Grzegorz. 2018. „Prepozycje. Metafizyka «bliskości»”. Forum Poetyki, nr 11-12 (czerwiec), 150-63. https://doi.org/10.14746/fp.2018.11-12.26814.