Kraskowska, Ewa. 2019. „Uniwersalia przekładowe”. Forum Poetyki, nr 14 (marzec), 86-89. https://doi.org/10.14746/fp.2018.14.26830.