Rajewska, Ewa. 2019. „Poetyka przekładu według Edwarda Balcerzana”. Forum Poetyki, nr 14 (marzec), 90-97. https://doi.org/10.14746/fp.2018.14.26831.