Baş, Osman Fırat. 2019. „Napięcia Kierunkowe W Śniegu”. Forum Poetyki, nr 15-16 (lipiec):66-79. https://doi.org/10.14746/fp.2019.15-16.26838.