Waligóra, Agnieszka. 2019. „Autotematyzm – Antyrealizm? Na przykładzie Jednego Wiersza Tomasza Pułki”. Forum Poetyki, nr 15-16 (lipiec), 80-93. https://doi.org/10.14746/fp.2019.15-16.26839.