Ronge, Gerard. 2019. „Przedstawiać Dalej. O Realizmie Bez Granic Rogera Garaudy’ego”. Forum Poetyki, nr 15-16 (lipiec):94-109. https://doi.org/10.14746/fp.2019.15-16.26840.