Hendrykowski, Marek. 2021. „Przeszłość a Historia. O Poetyce powieści Historycznej”. Forum Poetyki, nr 23 (lipiec), 216-45. https://doi.org/10.14746/fp.2021.23.28906.