Kosicka-Pajewska, Aleksandra. 2021. „W prześwitach światłocieni”. Forum Poetyki, nr 24 (listopad):252-61. https://doi.org/10.14746/fp.2021.24.30243.