Pilszczikow, Igor. 2021. „Pojęcia „wiersz”, „metrum” I «rytm» W Rosyjskiej Tradycji Naukowej”. Forum Poetyki, nr 25 (grudzień), 86-103. https://doi.org/10.14746/fp.2021.25.30603.