Gorczyńska, Małgorzata. 2021. „Opisać ogień: O pożytkach Niehermeneutycznego Projektu H.U. Gumbrechta Dla Badań Nad Wierszem”. Forum Poetyki, nr 25 (grudzień), 104-23. https://doi.org/10.14746/fp.2021.25.30604.