Hendrykowski, Marek. 2021. „Okno McLuhana. Mem Internetowy”. Forum Poetyki, nr 26 (grudzień):100-109. https://doi.org/10.14746/fp.2021.26.30850.