Englender, B. (2019) „«Czy dotyka cię czas?» Foto-grafemiczność tekstu na podstawie utworu Tomasza Różyckiego Las tropikalny”, Forum Poetyki, (17), s. 41-51. doi: 10.14746/fp.2019.17.20654.