Waligóra, A. W. (2019) „Poeci, afekty i miejsca wspólne czyli In Memory of My Feelings Franka O’Hary i Cover Andrzeja Sosnowskiego w perspektywie autotematycznej”, Forum Poetyki, (17), s. 84–97. doi: 10.14746/fp.2019.17.20698.