Wołczuk, N. (2019) „Wariant”, Forum Poetyki, (18), s. 110-115. doi: 10.14746/fp.2019.18.21450.