Kochanowicz, R. (2020) „Opisać świat wspomnieniem. Antecedencje w najnowszych fabularyzowanych grach cyfrowych”, Forum Poetyki, (19), s. 34-47. doi: 10.14746/fp.2020.19.23433.