Grądziel-Wójcik, J. (2020) „Opis autotematyczny na przykładzie poezji kobiet. Przypadek Joanny Pollakówny”, Forum Poetyki, (20), s. 34-49. doi: 10.14746/fp.2020.20.24902.