Mizerkiewicz, T. (2015) „Nowe sytuacje poetyki”, Forum Poetyki, (1), s. 18-25. doi: 10.14746/fp.2015.1.26673.