Kraskowska, E. (2015) „Źródło”, Forum Poetyki, (2), s. 98-101. doi: 10.14746/fp.2015.2.26695.